O firmie

Nasza działalność w branży IT rozpoczeła się już w 1998 roku.

Główną działalnością firmy CUBE jest doradctwo, dostawy i usługi dla firm i instytucji związane z branżą IT.

Profil działalności obejmuje między innymi:

Dzięki ciągłym szkoleniom i autoryzacją CUBE gwaranuje wysoki poziom wiedzy i kompetencji swoich specjalistów.